Улаанбаатар хот 60 жилийн дараа гүүрэн байгууламжаа цогцоор нь шинэчилж байна

Улаанбаатар хот 60 жилийн дараа гүүрэн байгууламжаа цогцоор нь шинэчилж байна