Агаарын бохирдолыг буурлах чиглэлээр хийж буй ажил

Агаарын бохирдолыг буурлах чиглэлээр хийж буй ажил