Дэд бүтэцийн төвийн бүтээн байгуулалт өрнөж байна

Дэд бүтэцийн төвийн бүтээн байгуулалт өрнөж байна