Төв цэвэрлэх байгууламжийг 64 жилийн дараа шинэчилнэ

Төв цэвэрлэх байгууламжийг 64 жилийн дараа шинэчилнэ