Цэцэрлэг сургуулийн 100 барилга баригдаж байна

Цэцэрлэг сургуулийн 100 барилга баригдаж байна