Видео мэдээ

Нийслэлийн хөгжил цэцэглэлтийн талаарх цаг үеийн мэдээ.

Open.ulaanbaatar mn

Нийслэлд хэрэгжиж буй бүтээн байгуулалтын мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
Сургууль, цэцэрлэг

2018 онд 96 сургууль, цэцэрлэг шинээр барьж өргөтгөнө

Дэлгэрэнгүй
Нийгмийн салбарын бүтээн байгуулалт

Нийгмийн салбарын бүтээн байгуулалтын дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүлээн авна уу

Дэлгэрэнгүй
Авто замын бүтээн байгуулалт

Авто замын бүтээн байгуулалтын дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүлээн авна уу

Дэлгэрэнгүй
Дэд бүтэцийн бүтээн байгуулалт

Дэд бүтэцийн бүтээн байгуулалтын дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүлээн авна уу

Дэлгэрэнгүй