Видео мэдээ

Нийслэлийн хөгжил цэцэглэлтийн талаарх цаг үеийн мэдээ.

Open.ulaanbaatar mn

Нийслэлд хэрэгжиж буй бүтээн байгуулалтын мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй