Видео мэдээ

Нийслэлийн хөгжил цэцэглэлтийн талаарх цаг үеийн мэдээ.