Төсөл №4 Замын цагдаагийн уулзвар

Замын цагдаагийн газрын баруун урд уулзвар, төмөр замын 406 дугаар гарам дээгүүр