Төсөл №3 Яармагийн гүүр

Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин гүүрийг засварлах