Төсөл №2 Налайхын зам

Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км авто зам