Төсөл №1 Сонсголонгийн гүүр

Сонсголонгийн 289.4 у/м төмөр бетон гүүрийг шинээр барих